Súbory v zdieľanej zložke „photo“ sú neprístupné. Overte nastavenie oprávnenia k súborom v systéme DSM.
© 2014 Synology Inc.