Súbory v zdieľanej zložke „photo“ sú neprístupné. Overte nastavenie oprávnenia k súborom v systému DSM.
© 2017 Synology Inc.